Kontakt

adres:

Karmelitański Ośrodek Powołań i Młodzieży
ul. Działowa 25
61-747 Poznań

tel:

+48 515 544 378

e-mail:

powolania@karmelicibosi.pl

web:

powolania.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

Warszawska Prowincja Karmelitów Bosych ul. Racławicka 31 02-601 Warszawa

numer rachunku:

PLN: 80 1600 1127 1848 8772 2000 0020

Promotor Powołań:

o. Gabriel Wójcicki OCD

Skip to content