Formalności

Dokumenty potrzebne dla kandydatów do Zakonu

Aby dopełnić formalności każdy kandydat powinien przedstawić następujące dokumenty:

 • prośba do prowincjała o przyjęcie do Zakonu;
 • formularz (dostarcza promotor powołań);
 • życiorys;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (na podstawie podstawowych badań profilaktycznych: morfologia, OB, glukozy, badanie ogólne moczu);
 • opinia psychologiczna (na podstawie diagnozy z wykorzystaniem testu MMPI-2);
 • opinia proboszcza;
 • opinia kompetentnego przełożonego – w przypadku kandydata, który opuścił inne seminarium czy
 • dom formacyjny – wraz z podaniem przyczyn jego odejścia.
 • opcjonalnie: opinia innego kapłana, duszpasterza, katechety, kierownika duchowego itp.;
 • opinia z zakładu pracy (jeśli praca była podejmowana);
 • świadectwo chrztu i bierzmowania;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub kopia);
 • zaświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego);
 • ksero dowodu osobistego;
 • 3 zdjęcia;

Rzeczy, które warto zabrać ze sobą do postulatu

Postulant powinien zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty, książeczka wojskowa, książeczka zdrowia, legitymacja ubezpieczeniowa, inne dokumenty własne (np.: ważna legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy, paszport, etc.)
 • Rzeczy osobistego użytku (zegarek, budzik, przybory toaletowe i higieny osobistej, własne używane lekarstwa, etc.)
 • Odzież codziennego użytku z ilością na zmianę po 3-4 szt.
 • Coś eleganckiego na niedzielę
 • Ubrania letnie i zimowe (sweter, kurtka, czapka, szalik, rękawiczki)
 • Buty (letnie, sportowe, zimowe, sandały, kapcie)
 • Przybory do pisania, notatnik i podręczne rzeczy
 • Własny egzemplarz Pisma Świętego, śpiewnik, różaniec, brewiarz (jeśli posiada), etc.
 • Ubrania i obuwie do pracy (zimą i latem)