Modlitwa o powołania do Karmelu

Boże, Ty powołujesz człowieka,
by wpatrzony w Twoje Święte Oblicze,
miłował Twoją miłością,
a pełen zadziwienia zbawczymi tajemnicami,
głosił Twoją wielkość swoim życiem.
O Boski Gospodarzu, który pozwalasz,
by ziemia Karmelu w Maryi rodziła tak wiele owoców świętości,
prosimy Cię rozszerz swe miłosierne wołanie na wielu braci i sióstr
o gorących i szlachetnych sercach,
by Twą mistyczną rolę napełniało niekończące się głoszenie Twojej chwały.
Amen.