aktualności klasztoru Powołania wróć

Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego 11-19 listopada


10 listopada, 2021

W intencji naszej Ojczyzny Polski oraz o dar nowych powołań do Karmelu na polskiej ziemi. 
Zachęcamy do podjęcia nowenny przed wspomnieniem św. Rafała Kalinowskiego, polskiego karmelity bosego, wielkiego patrioty, żyjącego w czasach niewoli w latach 1835-1907, biorącego udział w powstaniu styczniowym, zesłanego na Syberię.
Przez 9 dni módlmy się, przez jego wstawiennictwo, w duchu dziękczynienia za odzyskaną wolność naszej Ojczyzny, aby Bóg chronił Polskę przed wszelkim złem oraz o dar nowych powołań do naszego Zakonu na polskiej ziemi.
Modlitwa na rozpoczęcie nowenny:
Święty Rafale od św. Józefa, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że powołał Cię do tak wysokiej świętości i postawił Cię na polskiej ziemi jako wzór do naśladowania. Pragniemy też oddać cześć Niepokalanej Matce Bożej, Królowej Karmelu, której byłeś wiernym synem i którą uczyłeś nas czcić przez szkaplerz święty. Pragniemy wytrwale naśladować Twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej najmiłościwszej woli Boga względem nas. Święty Rafale, wstawiaj się za nami u Boga i wyproś nam łaski, o które ośmielamy się prosić za Twoim wstawiennictwem w czasie tej nowenny. Amen.

Dzień 1.
11 listopada
Stawiłem przed oczy swe to wszystko i zadawałem sobie pytanie, czy wolno mi wobec tylu osób, które dla sprawy uważanej już wówczas za istotnie narodową, wszystko poświęcili, czy wolno zostawać bezczynnym.
św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, Twoja wiara umocniła się w ogniu trudności i doświadczeń. Uproś nam silną wiarę, byśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która by się nie załamywała w trudnościach życia; wiarę żywą, która by pociągała nasze serca do gorliwej służby Bożej; wiarę radosną, byśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej i angażowali się w sprawy Jego Królestwa, a także naszej Ojczyzny. Chcemy stać na czele tych wartości, które są najważniejsze, by tworzyć naród silny wiarą w przekonaniu, że Bóg zawsze zwycięża. Jemu chwała i cześć przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.

Dzień 2.
12 listopada
Biada narodowi, który o zachowanie przeszłości się nie stara; wyrok zguby wówczas na siebie pisze
św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, Ty w całym swoim życiu nigdy nie przestawałeś ufać w dobroć i miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Całą swoją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość składałeś przez Maryję w ręce Boga. Tobie niezachwiana ufność w Bogu osładzała ciężkie i bolesne chwile ziemskiego życia, także te trudne dla Polski. Wyproś nam łaskę, byśmy bezgranicznie i niezłomnie ufali, że zawsze możemy liczyć na Wszechmogącego, że On, najlepszy Ojciec, obroni nas przed wszelkim złem. Obyśmy pamiętali o tym, ile wycierpiała nasza Ojczyzna, jak wiele trudu i wysiłku poniosła, by mogła po 123 latach zmartwychwstać. Bogu Jedynemu, który kieruje naszym życiem i losem naszej Ojczyzny, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 3.
13 listopada

Nie krwi, której do zbytku przelało się na niwach Polski, ale potu ona potrzebuje

św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, Ty w Bogu odkryłeś i znalazłeś jedyny ideał swojego życia i tak Go ukochałeś, że nie było dla Ciebie na ziemi niczego, co byłoby więcej warte, niż Bóg i Jego miłość. Swoim życiem zaświadczyłeś o Jego ogromnej miłości do człowieka, a swoją służbą dla Polski, która była pod zaborami, potwierdziłeś, że potrzeba wysiłku, aby coś mogło się odrodzić. Tak wiele krwi zostało przelanej na naszych ziemiach, aby Polska była niepodległa. Wyproś nam, Twoim rodakom, abyśmy zawsze troszczyli się o losy naszej Ojczyzny, choćby za cenę wielkiego trudu i poświęcenia. Niech nie brakuje w niej szafarzy Bożych tajemnic, którzy będą oddać swoje życie za owce. Naucz nas swoim przykładem, abyśmy miłując Boga we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 4.
14 listopada

Wielu często mnie martwi swoją obojętnością w sprawach wiary. Pocieszam się tym, że sam nie byłem lepszym, bodaj nawet gorszym, nie tylko więc oni mnie tym nie odstręczają, ale nawet pociągają. Jeżeliby mnie odepchnięto – czym byłbym obecnie? W modlitwach Waszych polecajcie Bogu niewierzących chrześcijan, nie brak ich w Usolu, chociaż doświadczenie i nieszczęścia powinny były nawrócić serca do źródła pociechy, pokoju i miłości: do Boga i Zbawiciela naszego

św. Rafał Kalinowski, z listu ze Syberii, 1865

Święty Rafale od św. Józefa, Ty miłowałeś człowieka tak wielką miłością, że szukałeś wszędzie sposobności, by podźwignąć, nakarmić i pocieszyć każdego potrzebującego i zrozpaczonego. Uproś nam łaskę, byśmy miłowali, gdzie panuje nienawiść; byśmy nieśli wiarę, gdzie jest zwątpienie; byśmy rozbudzali nadzieję, gdzie dręczy rozpacz; byśmy wnosili radość, gdzie nęka troska; byśmy nie szukali miłości własnej, ale miłowali drugich. Sam mawiałeś: “jestem własnością innych” i pozwalałeś, aby Miłość Boża, w tych trudnych czasach, przepływała przez Twoje serce do drugiego człowieka. Zależało Ci, aby każdy był blisko tej Miłości i mógł ją zawsze doświadczać w swoim życiu. Za Twoim wstawiennictwem polecamy Ci tych, którzy żyją obok nas, tworząc naród polski, a którzy zagubili swą drogę do Boga i Kościoła, aby mogli zaczerpnąć ze “źródła pociechy, pokoju i miłości”, i “nawrócić serca do Boga i Zbawiciela naszego”. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 5.
15 listopada

Masz być żołnierzem Jezusa Chrystusa; nie żołnierzem, który szuka swojej przyjemności, lecz żołnierzem wiernym takiego Króla, który w pracy, w utrudzeniu, w cierpieniach przebył żywot swój

św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, prawdziwy żołnierzu Jezusa Chrystusa, zatroskany nade wszystko o Królestwo Boże, nigdy nie szukałeś przyjemności, ale mężnie walczyłeś o dusze, by je pozyskać dla Boga. Walczyłeś mężnie i odważnie, by Polska zyskała wolność, ale walczyłeś nade wszystko miłością, jako żołnierz Jezusa Chrystusa, stojący na straży duchowych i moralnych wartości. Byłeś żołnierzem wiernym takiego Króla, dlatego Cię prosimy, abyś nam wyprosił cnotę wierności i męstwa w walce o to, co jest dla nas najważniejsze i co ma wartość w oczach Bożych, a nie tego świata. Ucz nas, że tylko przez zaangażowanie serca w sprawy Bożego Królestwa, będziemy zdolni do prawdziwej służby na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny. Przyjmując pokornie to wszystko, czego każdego dnia doświadczamy, pragniemy walczyć do końca naszych dni, aż dojdziemy do Ojczyzny niebieskiej, gdzie zaprasza nas sam Bóg, Król wiecznej chwały. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 6.
16 listopada
Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia, Ostrobramskiej

Tylko cudowna opieka Jasnej Góry, tyle razy doświadczana i dokonywana przez pośrednictwo Matki Najświętszej, może budzić nadzieję tej opieki i w dzisiejszych czasach… Trzeba zaufać i położyć całkowitą nadzieję w dłonie i w serce matczyne Wszechmocy błagającej – Najświętszej Maryi Panny

św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa urodziłeś się w Wilnie, pod opieką Matki Bożej Miłosierdzia, Pani z Ostrej Bramy, a odszedłeś z tego świata 15 listopada, w wigilię Jej święta. Dziękujemy Ci za Twój przykład czci i naśladowania Najświętszej Maryi Panny. Powtarzasz całemu narodowi polskiemu słowa, szczególnie teraz: “Maryja zawsze i we wszystkim”! Jesteś przekonany, że nie inną drogą, jak tylko przez Maryję, możemy dojść do Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że Polska, przez Maryję, zawsze będzie zwyciężać. Pragniemy rozszerzać Jej cześć i nabożeństwo oraz nieustannie uciekać się pod Jej opiekę. Niech nie zabraknie na naszych ziemiach Sług Ołtarza, którzy pod Jej czułym okiem, będą troszczyć się o Lud Boży, kroczący do nieba. Jako wielki Czciciel Bogurodzicy Dziewicy, Pani z Jasnej Góry i Ostrej Bramy, zachęcasz wszystkich Polaków: “Wzywajmy ratunku u Bogarodzicy Dziewicy wezwaniem: Maryjo, nadziejo nasza, bądź nam miłościwa. A wzywajmy szczerym sercem! Ratunku nie odmówi i nas ze snu obudzi, do poznania prawdy doprowadzi, i sprowadzi potoki łask Bożych, gdyż Bóg sercem skruszonym i upokorzonym nie gardzi”. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 7.
17 listopada

To opieka Bożej Opatrzności sprawia, że w każdym momencie życia, w jakim się człowiek znajdzie, można korzystać ze środków dobroci i miłosierdzia Bożego, jakie On każdemu z nas podaje… Polecam się Opatrzności i w Niej tylko, a nie we własnych siłach, ufność pokładam.

św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, dziękujemy Ci, że dajesz nam przykład powierzania się Bożej Opatrzności. Nie polegasz na swoich siłach, ale na mocy i dobroci samego Boga. Wyproś nam potrzebne łaski, abyśmy na drodze do wieczności, przechodząc przez różne doświadczenia, zawsze do końca ufali naszemu Bogu. Niech Polska nie wątpi nigdy w dobroć i Miłosierdzia Boga, i całkowicie poleca się Wszechmogącemu, który wszystko może. Niech Bóg zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszej Ojczyźnie, abyśmy byli wierni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oby jak najwięcej było tych, którzy będą głosić prymat Boga i zaangażują się w głoszenie tej Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka i świata, aby Jezus Chrystus był, zawsze i wszędzie, ogłaszany naszym Panem, Królem i Zbawicielem. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 8.
18 listopada
Nie byłbym wolny od niepokoju o moją przyszłość, jeżeliby nie pokrzepiała mnie ufność w Opatrzność Bożą, która nie opuszcza tych, co się do Niej uciekają, jakkolwiek wielcy oni mogą być grzesznicy… Pozostaje tylko we wszystkim oddać się wszechmocy Opatrzności Bożej, aby można pozostać w pokoju ducha… Spoglądam spokojnie w przyszłość, pełen ufności w Opatrzność Stwórcy.
św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, Ty uczysz nas prawdziwego zawierzenia. Wobec tego wszystkiego co przeżywałeś, co było trudne i bolesne, ufałeś Bogu i odkrywałeś swoje powołanie do Karmelu. Twoje zesłanie na Syberię nauczyło Cię zapewne pokory, cierpliwości, ubóstwa i zupełnego zdania się na Boga. To w tym czasie odkrywałeś też do czego Pan Cię wzywa. Wyproś nam, abyśmy oddali Jemu wszystkie nasze niepokoje o przyszłość i w pokoju serca patrzyli na to wszystko, co nas czeka. Wierzymy, że Bóg jest Panem czasu i historii, i kiedy zawierza się Jemu swoją przyszłość i losy naszej Ojczyzny, możemy być spokojni, że On wszystkim pokieruje. Obyśmy nie tracili nadziei w Polskę zawsze wolną i niepodległą, Polskę silną i bezpieczną, Polskę uczciwą i pełną Ducha Bożego. Niech wszyscy Polacy składają swoją przyszłość w ręce Bożej Opatrzności i będą dumni ze swojej Ojczyzny. Oby nigdy nie brakowało kapłanów i osób konsekrowanych, którzy z zapałem będą głosić Miłosierdzie Boże na naszych ziemiach i pociągać dusze do zjednoczenia z Bogiem. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.


Dzień 9.
19 listopada

Błogosławię rękę Boga, która mnie zaprowadziła pod gościnny dach synów Najświętszej Maryi Panny, nic mi nie pozostaje, jak poświęcenie się Bogu bez zastrzeżeń i nieodłączanie się od Jezusa Chrystusa przez resztę moich dni, by móc Go wysławiać po śmierci.

św. Rafał Kalinowski

Święty Rafale od św. Józefa, razem z Tobą wychwalamy dobroć Boga, który nas powołuje do świętości. W każdym stanie i położeniu naszego życia, chcemy Jemu oddawać chwałę i cześć. Jesteśmy powołani do życia w kapłaństwie, życiu konsekrowanym, w małżeństwie, w życiu samotnym; każdy ma swoją własną drogę dojścia do Królestwa Bożego. Wywyższamy Wszechmogącego Boga i poświęcamy się naszemu Panu w tym wszystkim, co czynimy. Do końca naszych dni pragniemy trwać przy Źródle i czerpać łaski z niezgłębionego Miłosierdzia Bożego, bo wiemy, że sami nie uczynimy się świętymi. Tylko Jego łaska, a nasze otwarcie, sprawią to, że będziemy mogli po śmierci wysławiać Boga na wieki. Wyproś naszej Ojczyźnie świętych kapłanów i osoby konsekrowane, którzy będą przybliżać ludzi do Boga. Niech Karmel na ziemi polskiej cieszy się licznymi powołaniami i zawsze będzie wierny swojemu charyzmatowi, by przez modlitwę i apostolstwo prowadzić dusze do zjednoczenia z Bogiem. Jemu wszelka cześć i chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.