aktualności klasztoru Powołania wróć

Nowenna do Dzieciątka Jezus (16-24 grudnia)


16 grudnia, 2022

Słowami sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Módlmy się o dar dziecięctwa Bożego dla każdego z nas i o godne przeżycie uroczystości Narodzenia Pańskiego, aby nie było w tych Świętach żadnej magii, ale prostota i Jezus w centrum.


DZIEŃ 1.
piątek, 16 grudnia

Kto pozna Dziecię Jezus okiem wiary,
kto zbliży się do Niego krokiem ufności
i kto Je obejmie ramionami miłości,
temu odkrywają się tajemnice Boże,
które Ojciec tego Dziecięcia razem z Nim
objawia maluczkim (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 2.
sobota, 17 grudnia

Dziecię Jezus jest weselem dla oka,
muzyką dla ucha, miodem dla języka,
miłością dla serca, kontemplacją nieba,
zachwytem ziemi…
Ściany serca rozszerzają się od miłości,
a ściany domu nie mogą pomieścić radości,
jakie daje obcowanie z Dzieciątkiem Jezus
i Jego królewskie dziecięctwo (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 3.
niedziela, 18 grudnia

Wczujmy się także w to życie najbardziej ukryte Boga naszego, Dziecięcia, i dziękujmy Mu, że raczył stać się więźniem dla nas wpierw, nim się okazał oczom naszym. Adorujmy Je z Jego Matką Najświętszą i z aniołami, a pokornie uznając dzieło Boga dla nas, gotujmy Mu przybytek miłości w duszach naszych (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 4.
poniedziałek, 19 grudnia

Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Byście na to Słowo klękali, byście piękności i tajemnice ludzkości Jego podziwiali, byście wyniszczenie Jego naśladowali (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 5.
wtorek, 20 grudnia

Kochajcie Dzieciątko Jezus…, wsłuchujcie się w Słowo, przez które wszystko się stało i chowając Je w sercu, opowiadajcie dzieje Jego prostotą Waszego powołania i obcowania (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 6.
środa, 21 grudnia

Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dziecięciu na nasz język, abyśmy widząc Boga-Dziecię, pojmowali jak Bóg nas ukochał, i mogli kochać Boga miłością taką naszą – serdeczną! (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 7.
czwartek, 22 grudnia

Bez Ciebie, o nasz Maleńki,
jakże smutne byłoby życie!
Rozum zaćmiony namiętnością,
serce porwane żądzą i skłonnością do złego,
bez nadziei uleczenia,
zamiast postępować z dobrego w lepsze,
zstępowałoby ze złego w gorsze,
aby znaleźć to, co najgorsze –
wieczne odżegnanie się od szczęścia i nieba.

Bez Ciebie, o nasz Maleńki,
człowiek ras wszystkich,
biały czy czarny, żółty czy czerwony,
obok oznaki rasy,
nosiłby zawsze grzech w sercu,
a na swym czole znamię przekleństwa
(sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 8.
piątek, 23 grudnia

Bez Niego nie byłoby szczęścia w duszy
ani uśmiechu szczerego na ustach.
Byłoby niebo nad ziemią,
ale takie beznadziejne i taki dalekie,
a biedny wygnaniec morzyłby się ciągle jego pragnieniem,
bez możności zaspokojenia głodu nieba w sobie.

Bez tego Maleńkiego,
życie, które jest szczęściem,
byłoby największym nieszczęściem.
A ziemia, nie tylko chwilowym wygnaniem,
ale cmentarzem, po którym chodzą żywe trupy
(sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…


DZIEŃ 9.
sobota, 24 grudnia

Adorujmy Go w chwale, jaką ma u Ojca, kochajmy Go tą miłością, jaką Go kocha Ojciec w Duchu Świętym, i dziękujmy Mu, że w czasie odezwał się tym Słowem i nie zamknął Go w wieczności. Uwielbiajmy Go na łonie Ojca z aniołami, chwalmy Go ze wszystkim stworzeniem, które Mu byt zawdzięcza; śpiewajmy Mu razem z Jego Matką Najświętszą, wierząc pokornie, że to Słowo niepojęte, które było na początku u Boga, w czasie ciałem się stało i zamieszkało między nami (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

„O Boskie Dziecię pragniemy, by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane. Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało, by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony, by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu, by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie… O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą, i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen” (sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD).

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…