aktualności klasztoru Powołania wróć

Kanonizacja św. Elżbiety od Trójcy na Placu św. Piotra w Rzymie


22 października, 2016

W dniu 16 października 2016 r. nasz Zakon przeżywał wielkie wydarzenie: Elżbieta od Trójcy Świętej została ogłoszona świętą dla całego Kościoła.

Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w obozie wojskowym we wsi Avor, gdzie stacjonował oddział kapitana Franciszka Józefa Catez, jej ojca. Cztery dni później została ochrzczona. W roku 1900 wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. Tam w sposób szczególny zawierzyła się zupełnie miłości Boga-Trójcy. Głęboko przeżywała tajemnicę obecności Trójcy Świętej w swojej duszy, czemu dała dowód pisząc przepiękną „Modlitwę do Trójcy”. Jej życie w Karmelu upływało wśród wielu cierpień wewnętrznych i chorób fizycznych, co jednak nie przeszkodziło jej żyć „ku chwale majestatu” Trójcy Świętej.

W tajemnicy zamieszkiwania Boga w duszy znalazła swoje „niebo na ziemi” i w ten sposób przeżywała swe posłannictwo w Kościele. Do ojczyzny „światła, miłości i życia” odeszła 9 listopada 1906 roku, w wieku dwudziestu sześciu lat. Beatyfikował ją papież Jan Paweł II w roku 1984, a w roku 2016 mogliśmy przeżywać jej kanonizację. Poniżej możecie zobaczyć fragment relacji telewizyjnej z tego wydarzenia: Akt Kanonizacyjny.

W uroczystości mogliśmy uczestniczyć w sposób bardzo szczególny: wraz z wieloma innymi chórzystami śpiewając dla większej chwały Bożej podczas liturgii. Była to dla nas wielka radość, że Świętą, dla której muzyka była drugą miłością po Bogu (przed wstąpieniem do Karmelu była bowiem bardzo zdolną pianistką) mogliśmy uczcić również przez muzykę. Za przygotowanie braci odpowiadała p. Ewa Domagała, za której cnotę wielkiej cierpliwości Bogu dziękujemy:).

Fragmentu antyfony „Rosa Carmeli” możecie posłuchać tutaj: schola karmelitańska na Watykanie.

A oto kilka zdjęć z uroczystości: