aktualności klasztoru Powołania wróć

Śluby wieczyste braci Michała i Józefa


3 października, 2016

W piątek, 9 września, podczas uroczystej Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, której przewodniczył ojciec Prowincjał Jan Piotr Malicki, nasi współbracia w Zakonie, Józef od Jezusa Ukrzyżowanego (Michał Tracz) i Michał od Maryi (Żelechowski) na ręce ojca Prowincjała złożyli swoją profesję wieczystą ślubów zakonnych. Ojciec Prowincjał w homilii nawiązywał do Liturgii Słowa, w której czytany był dobrze nam znany fragment z Pierwszej Księgi Królewskiej dotyczący proroka Eliasza. Kaznodzieja zaznaczył, że Eliasz udał się na pustynię, która jest „miejscem surowym, duchowej walki, miejscem przygotowania do nowej misji prorockiej. Naszych braci również to czeka”. Wspomniał jednak, że zostaną też włączeni w „nowe życie rodzinnej komunii tu, w Karmelu”, co stanowi niezawodną podporę na drodze życia, którą pragną obrać.

Na uroczystość przyjechali ojcowie z klasztorów z Warszawy, Gorzędzieja, Zamartego, Rzymu, Mińska. Był także obecny rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Andrzej Łysy oraz rodziny i znajomi braci składających śluby. Po Mszy św. goście zostali zaproszeni na uroczystą kolację w refektarzu poznańskiego klasztoru.

Następnego dnia, tj. w sobotę 10 września, ci sami bracia otrzymali z rąk bpa Grzegorza Balcerka święcenia diakonatu. W homilii ks. biskup przypominał o wielkiej godności tej sakramentalnej posługi. Pouczył kandydatów, że „to jest wielki zaszczyt ogłaszać Ewangelię, wypowiadać słowa samego Chrystusa, a jeśli chce się być wiarygodnym i skutecznym głosicielem, trzeba samemu żyć tym, co się głosi”. Zachęcił też braci do „jeszcze większej bliskości wobec Chrystusa”. Na uroczystej Mszy św. o godz. 11.30 w poznańskim sanktuarium obecni byli zaproszeni goście, w tym rodziny braci, którzy po raz pierwszy mogli zobaczyć braci diakonów stojących za ołtarzem przy celebrującym Eucharystię biskupie.

W niedzielę natomiast, 11 września br. Henryk od Zbawczej Krwi Chrystusa (Valeika), wraz z przedstawicielami poznańskiej wspólnoty, pojechał na Białoruś, by tam, w swoim rodzinnym kraju, uroczyście złożyć profesję wieczystą ślubów zakonnych oraz przyjąć święcenia diakonatu. Uroczystości te zaplanowane zostały na 12 i 13 września.

Tak więc postulat, roczny nowicjat i pięć lat formacji czasowej pod opieką magistrów postulatu, nowicjatu i studentatu zostało uwieńczonych tymi dwoma doniosłymi wydarzeniami. Życzymy braciom Józefowi, Michałowi i Henrykowi wielu darów Ducha Świętego potrzebnych do pokornego obcowania z Jezusem i kroczenia wąską ścieżką ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które złożyli już na zawsze przed obliczem naszego Pana i wobec zgromadzonego Kościoła.

br. Kamil Minda OCD


Zapraszamy do mini-foto-relacji z uroczystości złożenia przez dwóch naszych braci ślubów wieczystych w Poznaniu. Miało to miejsce 10 września tego roku. Otaczajmy neoprofesów modlitwą i zawierzajmy ich opiece Matki Bożej z Góry Karmel. Zdjęcia możecie zobaczyć tutaj.