aktualności klasztoru Powołania wróć

Nowenna o wylanie Ducha Świętego


3 stycznia, 2019

przed IV Archidiecezjalnymi Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi – 17-25 stycznia, godz. 21:00.

Nadszedł czas naszego bezpośredniego przygotowania do IV Archidiecezjalnych Rekolekcji Ewangelizacyjnych, które będziemy przeżywać pod hasłem: „Ochrzczeni i rozpaleni, czyli zawsze młodzi”. Zachęcam zatem każdego z Was do podjęcia modlitwy przez 9 dni, czyli nowenny o wylanie Ducha Świętego. Proponuję, aby podjąć modlitwę każdego dnia o godz. 21:00. W tej szczególnej godzinie Apelu Jasnogórskiego chciejmy przez wstawiennictwo Maryi Pneumatofory,  wołać o nowe wylanie Pocieszyciela, abyśmy byli rozpaleni Ogniem Miłości. Niech nasze domy i wspólnoty staną się wieczernikami, w których będziemy się przygotowywać do tych szczególnych dni Rekolekcji. Zaprośmy do modlitwy swoich najbliższych, rodzinę, domowników, osoby ze wspólnoty. Bądźmy jak Apostołowie, którzy wraz z Maryją, oczekiwali zesłania Ducha Świętego.
Św. Rafał Kalinowski, polski karmelita bosy, zachęca nas: „Dla uzyskania nawiedzenia Ducha Świętego mamy przykład świętych Apostołów, aby modlitwa była w odosobnieniu i skupieniu, z węzłem miłości, wytrwała, nie ustając w błaganiu, szukając pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny. Tak wielki dar, jak przyjście Ducha Świętego, wymaga od nas dłuższego przygotowania się i ćwiczenia się w cnotach dla godnego przyjęcia Go”.

Nowenna będzie polegała na:

  1. Odmówieniu lub odśpiewaniu hymnu w j. łacińskim lub polskim: „O, Stworzycielu Duchu przyjdź”.
  2. Odczytaniu tekstu nowenny na poszczególny dzień.
  3. Rozważeniu trzeciej tajemnicy chwalebnej Różańca świętego „Zesłanie Ducha Świętego”.

Przyłączmy się do tego  wołania wraz ze św. Janem Pawłem II: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi” nasze serca, rodziny, wspólnoty, parafie, miejscowości, całą Archidiecezję, Ojczyznę; „niech odnowi oblicze tej ziemi”. Amen.

Błogosławię, życząc jak najlepszego duchowego przygotowania
w mocy Bożego Ducha
o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego OCD


1. HYMN „O, STWORZYCIELU DUCHU PRZYJDŹ”.

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Que tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dignus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
Infunde amorem cordibus:
Infirma nostri coporis
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellans longinus,
Pacemque dones protinus:
Ductore sic te previo
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
In saeculorum saecula.
Amen.

lub

O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz,
Sercom co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczenie naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedmiokroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
I Temu co pociesza nas,
Niech hołd wieczysty płynie chwał.
Amen.


2. TEKST NOWENNY

Dzień 1 (czwartek, 17 stycznia),
Dzień 4 (niedziela, 20 stycznia),
Dzień 7 (środa, 23 stycznia).

Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię:
Ześlij na nas Ducha Twojego!
– Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. Ześlij na nas Ducha Twojego.
– Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. Ześlij na nas Ducha Twojego.
– Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga. Ześlij na nas Ducha Twojego.
– Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. Ześlij na nas Ducha Twojego.
Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień 2 (piątek, 18 stycznia), 
Dzień 5 (poniedziałek, 21 stycznia), 
Dzień 8 (czwartek, 24 stycznia).

Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy” (J 14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy:
Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Udziel nam mocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
– Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.
Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 3 (sobota, 19 stycznia), 
Dzień 6 (wtorek, 22 stycznia), 
Dzień 9 (piątek, 25 stycznia).

Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość. Duch Święty uczy nas też modlitwy: „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy:
Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
– Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
– Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
– Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
– Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
– Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy. Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie!
Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


3. ROZWAŻANIE DO TRZECIEJ TAJEMNICY RÓŻAŃCA ŚW. „ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO”

Dzień 1 (czwartek, 17 stycznia)

„Duchu Święty, to Ty dajesz nam poznać Chrystusa. Apostołowie pozostawali długo razem z Nim, nie rozumiejąc Go, ale jedna kropla Ciebie wystarczyła, aby Go zrozumieli. I Ty również sprawisz, że zrozumiem Go także. Przyjdź moje pocieszenie, przyjdź moja radości, mój pokoju, moja siło, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie. Kropla Ciebie wystarczy mi, byś pokazał mi Jezusa takim, jakim jest. Nie proszę Cię ani o inną wiedzę, ani o inne poznanie, jak tylko o mądrość odnalezienia Jezusa, i o mądrość trwania przy Nim” (św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego).

Dzień 2 (piątek, 18 stycznia)

„O najsłodszy Zbawicielu, uchyl ode mnie – według Twej woli – wszystko, co stać może na przeszkodzie do otrzymania w swoim czasie pełności łask Ducha Świętego, potrzebnych do wytrwania w miłości Twojej” (św. Rafał Kalinowski).

Dzień 3 (sobota, 19 stycznia) 

„O Duchu Święty, kiedy dałeś im Twój promień światła, uczniowie niejako zniknęli. Nie byli tym, czym przedtem. Ich siła została odnowiona, ofiary stały się dla nich łatwe. Poznali oni Jezusa bardziej, niż kiedy był razem z nimi. O Duchu Święty, Źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić, jestem spragniona, przyjdź mnie napoić, jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić, jestem uboga, przyjdź mnie ubogacić, jestem niewykształcona, przyjdź mnie pouczyć. Duchu Święty, powierzam się Tobie” (św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego).

Dzień 4 (niedziela, 20 stycznia)

„Duch, który jest szafarzem najtajniejszych skarbów Ojca, a także stróżem zamysłów Ojca i Syna, przybywa do dusz tak łagodnie, tak niezauważalnie, iż tylko niewielu dostrzega Jego prawdziwą wielkość… Ogromem swym i lekkością przenika wszystko, co zdolne jest i przysposobione na Jego przyjście. Nieporuszony i najbardziej rączy mocą swej miłości ogarnia wszystko” (św. Maria Magdalena de Pazzi).

Dzień 5 (poniedziałek, 21 stycznia)

„«Jeżeli chcesz Mnie szukać, poznać, i pójść za Mną, wzywaj Światło, tzn. Ducha Świętego, który oświecił Moich uczniów i który oświeca wszystkie ludy wzywające Go… Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, będzie Mnie szukał i Mnie znajdzie, znajdzie Mnie przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. I jeżeli będzie to ojciec lub matka, pokój będzie w jego rodzinie. I pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w przyszłym świecie. Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią Mszę św. raz w miesiącu do Ducha Świętego, uczczą Mnie. A ktokolwiek Mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy św., będzie uczczony przez samego Ducha Świętego; i będzie miał w sobie światło; w głębi jego duszy będzie pokój. To On przyjdzie uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią… Świat i zgromadzenia zakonne gonią za nowościami, zapominając o prawdziwym nabożeństwie do Ducha Świętego. Dlatego tyle jest błędu, rozbicia, nie ma pokoju i światła na świecie. Nie wzywa się Światła tak jak należy, a to Światło pozwala nam poznać prawdę. Każdy wierny i każda osoba duchowna, która przyzywać będzie Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Kapłani nauczający nabożeństwa do Ducha Świętego, otrzymają światło w swym nauczaniu” (św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego).

Dzień 6 (wtorek, 22 stycznia)

„Duchu Święty, racz ogarnąć mą duszę
Twym palącym i czystym płomieniem;
Niech ją strawi Twa boska miłość,
Ciebie codziennie przyzywam!…

Duchu Święty, promienna światłości,
Obsypujący mnie swymi łaskami,
Zanurzający mnie w swojej radości,
Spal, unicestwij mnie całą! […]

Duchu Święty, Dobroci, Piękności najwyższa!
Ciebie wielbię, Ciebie miłuję!
Straw Twoim boskim płomieniem
I to ciało, i serce, i duszę!” (św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej).

Dzień 7 (środa, 23 stycznia)

„Ja sądzę, że sam Duch Święty tu działa jako pośrednik między duszą a Bogiem. I On sam wznieca w duszy one tak żarliwe pragnienia i tak blisko do niej przybliża ów ogień z nieba, aby cała w nim rozgorzała. O Panie, jakże wielkie jest miłosierdzie, z jakim tu na ziemi obchodzisz się z duszami! Bądź błogosławiony i pochwalony na wieki, iż takim hojnym okazujesz się miłośnikiem!” (św. Teresa od Jezusa).

Dzień 8 (czwartek, 24 stycznia)

„Kim jesteś słodkie Światło napełniające mnie
i rozświetlające mroki mego serca?
Wiedziesz mnie jak matczyna dłoń,
a gdybyś mnie opuścił,
nie potrafiłabym uczynić ani jednego kroku.
Jesteś jak przestrzeń
otaczająca moje jestestwo i osłaniasz je sobą.
Gdyby wymknęło się z Twojej opieki
zstąpiłoby do otchłani nicości,

z której wzniósłbyś je do Światła.

Ty, bliższy mnie niż ja sobie

i bardziej wewnętrzny niż moje wnętrze,

a przecież nieuchwytny i niepojęty

rozsadzający każde imię:

Duchu Święty – Wieczna Miłości!

Czyż nie jesteś jak słodka manna,

która z Serca Syna

przepływa do mojego serca

potrawa aniołów i świętych?

On, który podniósł się ze śmierci do życia,

wskrzesił i mnie do Życia

ze snu śmierci.

Nowego Życia udziela mi każdego dnia,

kiedyś ogarnie mnie jego Pełnia

Życie z Twojego Życia – Ty sam:

Duchu Święty – Wieczne Życie” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Dzień 9 (piątek, 25 stycznia)

„Widzę Ciebie, Boże, Ojcze, Słowo i Duchu, i pojmuję, że szukasz w swojej najwyższej mądrości i wiecznej dobroci swego stworzenia tak, iż zdawać się może, że nie znajdujesz ani chwały, ani upodobania poza nim, chociaż jest ono tak nędzne. A Duch ten jest wędką, na którą starasz się je pochwycić. A serce, które przyjmuje Ducha, podobne jest do krzaka, który widział Mojżesz, płonącego a nie spalającego się. W najwyższej czystości płonie ono pragnieniem, aby Boga nie obrażano, ale Go uwielbiano, pali je to pragnienie, ale nie spala.
O Słowo… pukasz do serca wszystkich, lecz pukasz delikatnie, starając się, aby każdy przygotował się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Idziesz, miło nucąc i cicho zawodząc. Idziesz, weseląc się lub zawodząc i starając się, aby każdy przygotował się na przyjęcie tego daru… O Duchu, pochodzący od Ojca i Słowa, dajesz się duszy w sposób tak słodki i delikatny, że często jest on nie zrozumiany, a jeśli mimo swojej wielkości jest zrozumiany, to przez niewielu doceniany. A przecież oprócz swej dobroci wlewasz w duszę potęgę Ojca i mądrość Syna. Dusza zaś, stawszy się tak potężna i mądra, jest zdolna nosić Cię w sobie jako godnego mieszkańca, obsypując Cię pieszczotami, czyli może postępować tak, że będziesz sobie w niej podobał i że jej nie opuścisz” (św. Maria Magdalena de Pazzi).