aktualności klasztoru Powołania wróć

Nowenna dziękczynna – 450. rocznica Reformy Karmelu gałęzi męskiej


20 listopada, 2018

Od 20 listopada, we wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, polskiego karmelity bosego, przez następne dni, do 28 listopada, chcemy szczególnie dziękować Bogu za dzieło Reformy naszego Zakonu gałęzi męskiej. To dokładnie 28 listopada 1568 roku, czyli 450 lat temu…

Na każdy dzień przewidziano krótkie nagranie oraz modlitwę dziękczynną za Karmel i o nowe powołania.

Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia!

Dzień 1.
Wtorek, 20 listopada,
wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 2.
Środa, 21 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 3.
Czwartek, 22 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 4.
Piątek, 23 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 5.
Sobota, 24 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj. 

Dzień 6.
Niedziela, 25 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 7.
Poniedziałek, 26 listopada

1. Obejrzyj nagranie kliknij tutaj.

Dzień 8.
Wtorek, 27 listopada

1. Obejrzyj nagranie

https://youtu.be/szwiC7Slvv4

Dzień 9.
Środa, 28 listopada

1. Obejrzyj nagranie https://youtu.be/g5KKhMDLczo


2. Modlitwa na każdy dzień nowenny:

Wszechmogący Boże, Ojcze nasz i Stwórco, który powołujesz nas do istnienia ku chwale Majestatu Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy Ci, za Karmel Terezjański i całe dzieło Reformy, którego podjęła się św. Teresa od Jezusa przy pomocy św. Jana od Krzyża. To w Twoje usta ten Święty Doktor Kościoła wkłada słowa, które wypowiadasz do swego Syna, Jezusa Chrystusa: „Synu mój, w swych ramionach, przynieś mi wszystkich, których kocham”. Twoja miłosierna miłość do ludzi jest tak wielka, że chcesz wszystkich zbawić. Oddajemy Ci cześć i chwałę za Karmel, który jest przedłużonymi ramionami samego Chrystusa i chce wszystkich przyprowadzić, przez modlitwę, do Zdroju Twojej Miłości. Niech nieustannie Karmel Bosy ma otwarte ramiona na wzór swojego Mistrza i Pana.

Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkie karmelitańskie powołania i prosimy, byś wzbudzał w sercach młodych ludzi wielkie pragnienia służenia Tobie, przez modlitwę i apostolstwo, w Karmelu w Polsce i na całym świecie. Niech wszędzie rozlega się Twoja chwała, cześć i panowanie, bo uczyniłeś, czynisz i nadal będziesz czynił, wielkie dzieła w Zakonie Karmelitańskim.
Świętując 450. rocznicę Reformy Karmelu męskiego każdy z nas chce z przekonaniem wyznać, przywołując słowa św. Jana od Krzyża: „W świetle miłości, w pewności wiary znalazłem Ciebie, Boże mój. Ukryty w ciszy, pośrodku nocy, Ty jesteś dla mnie, a jam jest Twój!”.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.
Zachowaj lud swój, o Panie,
i błogosław dziedzictwu swojemu.
I rządź nimi,
i wywyższaj ich aż na wieki.
Po wszystkie dni
błogosławimy Ciebie
I wysławiamy imię Twe na wieki,
na wieki bez końca.
Racz, Panie, w dniu dzisiejszym
zachować nas od grzechu.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
zmiłuj się nad nami.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami,
jako my w Tobie ufność pokładamy.
W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję,
nie będę zawstydzon na wieki.

Najświętsza Maryjo Panno z Góry Karmel, módl się za nami.
Św. Józefie, Opiekunie Karmelu, módl się za nami.
Św. Proroku Eliaszu, módl się za nami.
Św. Tereso od Jezusa, módl się za nami.
Św. Janie od Krzyża, módl się za nami.
Św. Rafale Kalinowski, módl się za nami.
Wszyscy Święci i Błogosławieni Karmelu, módlcie się za nami.